ALMANYA’DA PES PLANOVALGUS AMELİYATI

Hem ayakta hem eğilme sonucu ayak bileğinde oluşan duruş bozukluğuna Pes Planovalgus adı verilir. Doğuştan olabildiği gibi sonradan da oluşabilir. Hastaların bilekleri içeri doğru eğilir, ayağın iç kısmındaki kubbe benzeri iç oyuk oluşmaz ve ayağın tabanı bütünüyle yayvan şekilde zemine basar (‘Düztaban’).

Bu ayak tabanının görüntüsü sahilde kumun üzerinde bıraktıkları ayak izlerinde açıkça belli olur. Böyle bir ayak izinde ayağın oyuk kısmı belli olmayıp tüm ayağın izinin çıkması sözkonusudur. Bu fenomenden daha çok kadınlar etkilenmekte olup çoğunlukla bir şikayete yol açmasa da pek çok hasta bu sorunlarından rahatsızlık duyar.

Pes Planovalgus nasıl gelişir?

Pes Planovalgus bebeklikten itibaren oluşarak genellikle ergenlik dönemine kadar gelişimini sürdürür. Hastaların belirli bir kesiminde ise ergenlik sonrasında da gelişimine devam eder. Bu şekilde ördek yürüyüşü veya paytak paytak yürümek adı verilen durum oluşur. Bu duruş nedeniyle vakaların hatırı sayılır bir miktarında da dizlerin çapraz şekilde X pozisyonu alması ile çarpık veya X bacak denilen Genu Valgum sorunu başgösterir. Bu sorununun anlaşılmasının kolay bir yolu da ayakkabı tabanlarına bakmaktır, tabanların iç kenarları dış kenarlarına göre belirgin şekilde daha fazla aşınmıştır.

Küçük bir implant yardımıyla Pes Planovalgus ameliyatı

Bileğin konum yanlışlığından kaynaklanan Pes Planovalgus ve X Bacak sorunları, Artroriz adı verilen ameliyat ile giderilebilir. Bu operasyonda yaklaşık bir birbuçuk santimetrelik bir kesiden bileğin alt kısmına titanyum bir implant yerleştirilir. Bu implant ile bileğin ve bacağın içeri doğru eğilmesinin önüne geçilir. Bu yolla bacak tekrar düz şekline kavuşurken ayaktaki oyuk kısım da tekrar oluşur. Son derece az komplikasyona sahip artroriz tekniği sayesinde hastaların tekrar şekli düzelmiş ayaklara ve düzgün bacaklara kavuşmasına yardımcı olunur.

Pes Planovalgus ameliyatı sonrası süreç

  • Bazı durumlarda ilk birkaç gün geçici olarak koltuk değneği ile olmak üzere ameliyat hemen sonra ayağa kalkmaya izin verilir.
  • Dikişler ameliyattan iki hafta kadar sonra alınır.
  • Hastalar çoğunlukla ameliyattan iki hafta sonra işbaşı yapabilir.

Dr. Adem Erdoğan tarafından yapılan Pes Planovalgus ameliyatı

uber_erdoganAdem Erdoğan, Almanya’nın önde gelen ayak cerrahlarından biridir. Uzun yıllara dayanan tercüme, operasyon metodlarının optimal hale getirilmesi ve detaylı teşhis, hastaların Adem Erdoğan’a rağbet etmelerinin altında yatan nedenlerin sadece bazılarıdır.
Tedavi biçimine, risklerine veya masraflarına dair sorularınız mı var?
O halde bize telefonla ulaşarak alacağınız randevu ile Düsseldorfta bulunan muayenehanemize gelin.
Dr. Adem Erdogan ilk randevunuzda muayene ile birlikte size özel tedavi planını hizmetinize sunar.